Loading…
Back To Schedule
Friday, April 23 • 13:35 - 14:00
Vállalkozások társadalmi felelősségvállalása – Több, mint marketing?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

A közgazdász képzésen belül erősen foglalkoztat az üzleti szféra és a gazdaság egészének alapvetően növekedés- és profitorientált, jellemzően rövid távú szemléletű működési logikája és ennek társadalmi és környezeti (ökológiai) következményei, a gazdaság nyitott és az ökológia zárt rendszereinek összeegyeztethetősége (vagy összeférhetetlensége). Figyelmem ezért a társadalmi felelősségvállalás felé fordult és a reklámokban is felfigyeltem az ezzel kapcsolatos trendek erősödésére.
Célom az volt, hogy a szakirodalmakból minél átfogóbb képek kapjak arról, hogy mit is jelent valójában a társadalmi/környezeti felelősségvállalás, ezzel kapcsolatban milyen viták és kihívások jellemzőek. Célom volt az is, hogy néhány vállalat példáján keresztül saját véleményemet, kritikáimat is megfogalmazzam. A célok elérése érdekében szakirodalmakat és számos internetes oldalt tekintettem át, amelyek jó áttekintést adtak arról, hogy mi is valójában, honnan indul és merre tart a vállalati felelősségvállalás és annak milyen elemei, rövid és hosszú távú érdekei figyelhetők meg. Ezen túl a részletes vállalati esettanulmányok is segítették a kritikai attitűd kialakítását és a véleményem formálódását.
Összességében arra jutottam, hogy a mikroszférában még mindig sokkal jellemzőbb a rövi távú profitmaximalizálás, amelynek érdekében a változó fogyasztói elvárások miatt a PR egyre inkább a CSR-akciók felé fordul. Önmagában ez már jelentős előrelépés, de az esetek többségében nem valódi felelősségvállalásról, csupán az értékesítést támogató kommunikációs súlypontok áthelyeződése jellemző.

Speakers
AV

Ábrahám Vivien

hallgató, Eötvös József Főiskola


Friday April 23, 2021 13:35 - 14:00 CEST
Fenntartható fejlődés – zöld vállalati gyakorlatok

Attendees (1)